Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rykach


Nagłówek

Aktualności

Informacja o środkach finansowych w ramach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje, iż posiada środki finansowe w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na następujące formy aktywizacji zawodowej: Staże; Przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej; Zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. ...

Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach ogłasza nabór na: refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (dla 17 osób, w tym 3 do 25 r.ż), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 11 osób, w tym dla 3 do 25 r.ż.). Wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione, należy składać w terminie od ...

Komunikat dotyczący naboru wniosków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

 Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na następujące formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych: staż, prace interwencyjne, dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia, Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w terminie od 21.01.2015r. do 04.02.2015r . w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach lub...

Wyświetlanie 171 - 173 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę